Tuzinkowe gry netflix gratuit toczą się na planszy podzielonej na tożsame pola, na których znajdują się żetony reprezentujące siłę graczy. Zazwyczaj są to jednostki wojska, a gra prezentuje pewną historyczna bitwę. Każde pole należy do pewnego typu terenu. W niektórych grach, toczonych przeważnie w małej skali, jednostki mogą być rożnie skierowane do pewnej krawędzi, na ogół niemniej jednak jedna bądź więcej jednostek zajmuje pole i nie ma znaczenia jej ustawienie. Niezwykle w wielu przypadkach istnieje limit liczby jednostek mogących przebywać na jednym polu, wyrażony w liczbie jednostek lub również pewnych punktów oznaczających ich rozmiar czy też siłę. Pewne jednostki właściwe, takie jak np. dowództwo, są zwykle z tego limitu wyłączone, niekiedy wyłączone są pewne rodzaje pól. Gry Snapchat hack składają się z tur przedstawiających identyczna jednostkę czasu zależnie od skali może to być 15 min, może również być miesiąc. Każda tura podzielona jest na fazy, w każdej fazie jeden gracz wykonuje jeden typ akcji, przy czym zależnie od gry fazy mogą być grupowane według graczy lub też wedle akcji. Na przykład w dwuosobowej grze w jakiej zachodzą w pierwszej kolejności faza ruchu, następnie zaś faza akcji, mogą wystąpić dwie kombinacje.

Comments are closed.